Ik ben
onbetaalbaar

Ik ben onbetaalbaar. Seks is onbetaalbaar. Door het kopen van seks, ook wel prostitutie genoemd, wordt de waardigheid van de prostituee en de bezoeker ontnomen. Het kopen van een seksuele dienst zou dan ook strafbaar moeten worden gesteld. Ik verzoek de Tweede Kamer dit voorstel te bespreken en hier een standpunt over in te nemen.

24487
steunen dit initiatief

1. Ik teken voor gelijkwaardigheid

Prostitutie ontneemt de gelijkwaardigheid van de mens, zoals omschreven in Artikel 1 van de Universele Verklaring van Rechten van de Mens. De waardigheid van het lichaam wordt ontnomen doordat het verkocht en gekocht wordt; de mens wordt gezien als handelswaar.

"Het is hoog tijd dat we in Nederland onze ogen openen voor de keiharde realiteit achter prostitutie. Geweldig dat de jonge vrouwen van Exxpose zich daar sterk voor maken”
Renate van der Zee, journaliste en schrijfster

2. Ik teken voor vrijheid

Prostitutie ontneemt de vrijheid van de mens (een schending van artikel 3 van de Universele Verklaring van Rechten van de Mens), doordat er misbruik wordt gemaakt van mensen in een kwetsbare positie. Bij een deel van de prostituees in Nederland is de vrijheid in zo’n mate beperkt dat er sprake is van slavernij (een schending van Artikel 4 van de Rechten van de Mens); ze zijn slachtoffer van mensenhandel.

"Liefde en seks horen bij elkaar. Prostitutie heeft alles met seks te maken, maar niets met liefde. Het zou geweldig zijn als dit Burgerinitiatief de Tweede Kamer dwingt om hierover na te denken!"
Gert-jan Segers, Tweede Kamer lid ChristenUnie

3. Ik teken voor een nieuw beleid

De legalisering van prostitutie in Nederland heeft niet geleid tot minder misstanden in de branche
Het is tijd voor een nieuw beleid.

JA, ik steun dit burgerinitiatief!

We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden.

Bedankt voor je ondertekening!

We e-mailen je een link waarmee de ondertekening bevestigd kan worden.

Help ons meer ondertekeningen te krijgen door deze pagina te delen:

Download hier de digitale flyer en de handtekeningenlijst.

Stuur de ingevulde materialen op naar:
Exxpose
T.a.v. Ik ben onbetaalbaar
Postbus 353
3000 AJ Rotterdam kruisplein

1. Ik teken voor gelijkwaardigheid

Prostitutie ontneemt de gelijkwaardigheid van de mens, zoals omschreven in Artikel 1 van de Universele Verklaring van Rechten van de Mens. De waardigheid van het lichaam wordt ontnomen doordat het verkocht en gekocht wordt; de mens wordt gezien als handelswaar.

2. Ik teken voor vrijheid

Prostitutie ontneemt de vrijheid van de mens (een schending van artikel 3 van de Universele Verklaring van Rechten van de Mens), doordat er misbruik wordt gemaakt van mensen in een kwetsbare positie. Onderzoek laat zien dat veel prostituees al op jonge leeftijd te maken hebben gehad met (seksueel) geweld (Kramer & Berg, 2003). Daarnaast is de meerderheid van de prostituees afkomstig uit een zwak economisch milieu en/of deel van een etnische minderheid (UNECE, 2004). De genoemde factoren zorgen voor een beperkte keuzevrijheid en vergroten de kans om in risicovolle situaties, zoals in de prostitutie, terecht te komen. Internationaal onderzoek zien dat een meerderheid van de prostituees ook tijdens het werk te maken heeft met allerlei vormen van geweld (Farley et al., 2008). Een groot deel van de prostituees lijdt dan ook aan een posttraumatische stressstoornis. Bij een deel van de prostituees in Nederland is de vrijheid in zo’n mate beperkt dat er sprake is van slavernij (een schending van Artikel 4 van de Rechten van de Mens); ze zijn slachtoffer van mensenhandel (CoMesha, 2013; Rijksoverheid, 2013).

3. Ik teken voor een nieuw beleid

De legalisering van prostitutie in Nederland heeft niet geleid tot minder misstanden in de branche (Daalder, 2007). Uit onderzoek is gebleken dat legalisering van prostitutie de kans op een toename van mensenhandel vergroot (Cho, Dreher & Neumayer, 2013; Jakobsson & Kotsadam, 2013). Het is tijd voor een nieuw beleid. Door het kopen van een seksuele dienst strafbaar te stellen, is het mogelijk om krachtig op te treden tegen mensenhandel en tegelijkertijd de kwetsbare groepen te beschermen. Bovendien zal deze maatregel vrijheid en gelijkwaardigheid stimuleren. Ik ben onbetaalbaar. Seks is onbetaalbaar.

Over ons

Dit burgerinitiatief is gestart door vier jongeren die in het hart zijn geraakt door het onrecht dat zich afspeelt in de prostitutie van Nederland. “Hoe kan het dat wij zo blind zijn voor de realiteit? Vele leeftijdsgenoten moeten zich dagelijks opofferen voor het genot van een ander. Er moet iets gedaan worden.” Deze jongeren zijn dan ook begonnen met Exxpose, een blog waarmee ze bewustwording willen creëren rondom het thema prostitutie. Nu hebben ze de handen ineengeslagen om door middel van dit burgerinitiatief het Nederlandse beleid aan de kaak te stellen. Wil je meer weten over Exxpose? Ga dan naar www.exxpose.nl.

Exxpose.nl ›

"Het is hoog tijd dat we in Nederland onze ogen openen voor de keiharde realiteit achter prostitutie. Geweldig dat de jonge vrouwen van Exxpose zich daar sterk voor maken”
Renate van der Zee, journaliste en schrijfster

"Liefde en seks horen bij elkaar. Prostitutie heeft alles met seks te maken, maar niets met liefde. Het zou geweldig zijn als dit Burgerinitiatief de Tweede Kamer dwingt om hierover na te denken!"
Gert-jan Segers, Tweede Kamer lid ChristenUnie

"Ik ben werkzaam bij de politie in de randstad en heb veel te maken met prostituees. Mijn indruk is dat het overgrote deel van de vrouwen gedwongen haar werk doet en wordt uitgebuit. Deze opvatting deel ik met veel van mijn collega's."
Anonieme politie agent

"Laat je stem horen zodat het prostitutie beleid opnieuw in de Tweede Kamer besproken wordt!”
Scharlaken Koord, hulpverleningsorganisatie voor meisjes en vrouwen in de prostitutie.

"Het is niet normaal, ook al is het legaal"
Wim Keizer, voormalig mensenhandel rechercheur

Over ons:
Dit burgerinitiatief is gestart door vier jongeren die in het hart zijn geraakt door het onrecht dat zich afspeelt in de prostitutie van Nederland.